POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

OULUN SEUDUN RAA­MAT­TU­PII­RI

Raa­mat­tu­pii­ri on tar­koi­tet­tu kaiken ikäisille Pyhästä Raa­ma­tus­ta kiin­nos­tu­neil­le.
Kä­sit­te­lem­me Luukkaan evan­ke­liu­mia.
Kokoon­num­me vuo­ro­tel­len ope­tus­ryh­mä­nä ja raa­mat­tu­pii­ri­nä seu­raa­vi­na perjantai-iltoina verkossa klo 18.00 - 21.00.
Raa­mat­tu­pii­rin vetäjä on lukija Johannes Mäntymäki, p. 040 775 5729
Lue lisää miten pääset osal­lis­tu­maan verk­ko­kurs­sil­le tästä:  http://o-krypta.blogspot.fi/