POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

DIAKONIA JA LÄHETYSPIIRI

Seurakuntien seniorileiri Valamossa 11.-14.9.2023

Valamon opisto järjestää leirin seurakuntien senioreille ti-to 12.-14.9.2023.
Vierailu Lintulan luostarissa kuuluu leirin ohjelmaan.

Matkalle lähtö jo maanantaina 11.9. Linja-auto lähtee Rovaniemeltä ja ajaa Kemin ja Oulun kautta Valamoon.
Hinta sisältää matkat, hotellin Valamossa 11.9.-14.9., ruokailut 12.-14.9. Valamossa+ leiriajan ohjelman.

LEIRIN HINTA: 185 € P-S:n ort srk:n jäsenet
LEIRIN HINTA: 240 € ei srk:n jäsenet

Ilmoittautumiset: 12.6.2023 mennessä.

Maksu tilille: Pohjois-Suomen ort srk FI55 5740 5820 0013 89
Viitenro: 2671

Valamossa majoitus luostarihotellissa ja opistohotellissa, ohjelmaan merkityt ruokailut kuuluvat leirin hintaan. Meno- ja paluumatkan ruokailut sekä ma 11.9. omakustanteiset.
Matkaanlähtijällä tulee olla oma matkavakuutus.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Tuula Jokiranta 0405866326, tuula.jokiranta@dnainternet.net 
Ilmoita Tuulalle etu-ja sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelin / sähköposti, kansalaisuus, 1 /2 h huone, huonekaveri, ruoka-allergiat

------------------------------------------------------------------------------------------

DIAKONIA-AAMIAINEN
Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa (Torikatu 74) tors­tai­sin klo 9.00–10:30
Aamiainen on maksuton.
Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Mikäli haluat mukaan va­paa­eh­toi­sek­si
seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­tii­miin, ota rohkeasti
yhteyttä. Li­sä­tie­dot: Ritva Paananen
p. 044 075 2323, ritva.paananen9@gmail.com

Li­sä­tie­toa seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työs­tä:
Kirk­ko­her­ra Marko Patronen
p. 044 5115 742
marko.patronen (at) ort.fi

Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744
tuukka.rantanen (at) ort.fiLÄ­HE­TYS­PII­RI

SEU­RA­KUN­NAN LÄ­HE­TYS­PII­RIN TOI­MIN­NAS­TA

"Jos Kirkko lakkaa tekemästä lä­he­tys­työ­tä, niin se lakkaa olevasta Kirkko." - isä John Meyen­dorff
Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan lä­he­tys­pii­ri pe­rus­tet­tiin 11.12.2001. Isä Matti Porkka toimi silloin Or­to­dok­si­sen lä­he­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa. Hän pyysi, että pe­rus­tai­sim­me Ro­va­nie­men lä­he­tys­pii­rin tapaan Ouluunkin lä­he­tys­pii­rin.
Ku­lu­nei­den vuosien aikana on pidetty kah­vi­tuk­sia, ar­pa­jai­sia ja tekemällä käsitöitä myyntiin. Olemme  myös osal­lis­tu­neet eri­lais­ten kokousten ja ti­lai­suuk­sien tar­joi­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä lä­he­tys­työn hyväksi.
Vuonna 2003 osal­lis­tuim­me ke­nia­lai­sen An­nas­tacia Wainainan kou­lu­tuk­seen. Hän tuli Espooseen Laurea-ins­ti­tuut­tiin opis­ke­le­maan sai­raan­hoi­ta­jak­si. Hänen tuekseen pe­rus­tet­tiin tu­kiyh­dis­tys. Lä­he­tys­pii­rim­me tuki häntä koko kou­lu­tuk­sen ajan. Keräsimme rahaa myös kahdelle ke­nia­lais­ty­töl­le, jotka opis­ke­li­vat Ngorun or­to­dok­si­ses­sa op­pi­kou­lus­sa.
Nykyisin Lä­he­tys­pii­rin avus­tus­työ koor­di­noi­daan Suomen or­to­dok­si­sen kirkon kan­sain­vä­li­sen diakonia- ja lä­he­tys­työ­jär­jes­tö Fi­lant­ro­pian kautta, ja avus­tutuk­sia kerätään tällä hetkellä mm. kah­vi­ti­lai­suuk­sien ja ar­pa­jais­ten tuotoilla.
Ter­ve­tu­loa mukaan toi­min­taam­me kaikki lä­he­tys­työs­tä kiin­nos­tu­neet!

Ota rohkeasti yhteyttä:
Lä­he­tys­pii­rin pu­heen­joh­ta­ja
Sinikka Purola
puh. 045 111 0339
sinikka.purola@luukku.com

Tutustu Suomen or­to­dok­si­sen kirkon kan­sain­vä­li­sen diakonia- ja lä­he­tys­työ­jär­jes­tö Fi­lant­ro­pian toi­min­taan tästä.