POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

TIE TRA­DI­TIOON

Kaikille avoin or­to­dok­sis­ta uskoa, teologiaa ja tra­di­tio­ta kä­sit­te­le­vä kurssi, jonka kautta voi syventää elämäänsä kirkon  yh­tey­des­sä. Keväällä 2023 kokoon­num­me vielä igumeni Haritonin klas­sik­ko­teok­sen "Jeesuksen rukous" äärelle, jonka lu­ku­kap­pa­lees­ta lyhyt alustus ja va­paa­muo­tois­ta kes­kus­te­lua. Kirjan lukeminen ei ole edellytys osal­lis­tu­mi­seen - ter­ve­tu­loa rohkeasti mukaan!
Illat päättyvät yhteiseen Jeesuksen rukous -pal­ve­luk­seen.
Kokoon­num­me klo 17 alkavan eh­too­pal­ve­luk­sen jälkeen seu­raa­vas­ti:
To  2 2. Hengen palo
To  2.3  Sydämen val­ta­kun­ta
To 30.3  Suuri katumuskanoni toimitetaan kokonaisuudessaan
To 27.4. Sota himoja vastaan osa 1 (s.336 asti)
To 25.5. "Sota himoja vastaan osa 2" sekä "Valamon isien opetuksia"
Vetäjinä isä Tuukka Rantanen ja lukija Johannes Mäntymäki, puh. 040 775 5729