POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

LAPSET, NUORET, LEIRIT

KIRK­KO­KER­HO OULUSSA
Lapsille tar­koi­tet­tu kirk­ko­ker­ho kokoontuu sun­nun­tai­sin ker­ho­huo­neel­la (Torikatu 74) klo 10-10.45.
Oh­jel­mas­sa on ohjattua as­kar­te­lua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. Kerhon jälkeen mennään ka­te­draa­liin ja osal­lis­tu­taan pyhään eh­tool­li­seen yhdessä van­hem­pien kanssa.

Huom! Syksyllä poikkeuksellisesti ei kirkkokerhoa su 15.10 ja 29.10.

Tie­dus­te­lut: Anne Patronen,
p. 040 540 8943
säh­kö­pos­ti: an­ne­pat­ro­nen0@gmail.com


PER­HE­KER­HO Oulussa
Kerho on tar­koi­tet­tu lähinnä alle kou­lui­käi­sil­le lapsille vanhemman tai van­hem­pien kanssa. Per­he­ker­hos­sa as­kar­rel­laan, lauletaan ja leikitään, pienen eväs­het­ken kera. Per­he­ker­ho kokoontuu Oulun ker­ho­huo­neel­la tors­tai­sin klo 11 ja ker­ho­kausi alkaa 12.1.
Huom! to 2.2., 9.3., 6.3. ja 18.5. kerho ei kokoonnu.
Kerhosta vastaa kanttori Leena Lomu, p. 044 511 5748


PER­HE­KER­HO Kemissä
Ter­ve­tu­loa pienemmät ja isommat lapset, äidin, isän, iso­van­hem­pien, muun huoltajan, kummin tai vaikka iso­si­sa­ren kanssa ker­hoi­le­maan kanssamme.
Kokoon­num­me Kemin ort.kirkon seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa kes­ki­viik­koi­sin klo 16-17 as­kar­te­lun, leikin, lau­lu­jen­kin merkeissä - pientä evästä unoh­ta­mat­ta :)
Kerhosta vastaavat kanttori Leena Lomu, p. 044 511 5748
sekä isän­nöit­si­jä Ville Lyytinen p.040 960 0855NUORTEN LAUANTAI-ILLAT OULUSSA SYKSYLLÄ 2023
Illat alkavat kirkossa vi­gi­lial­la klo 17, mutta jos ei pääse heti siihen mukaan niin ter­ve­tu­loa jouk­koom­me myöhemmin. Ker­ho­huo­neel­le siir­ry­tään kirkosta n. klo 18:30., jossa jatkamme pelien, yh­des­sä­olon, toisinaan leffojen / muun mukavan tekemisen parissa, pientä purtavaa unoh­ta­mat­ta :)
Illat päättyvät n. klo 21.

SYYSKAUDEN ENSIMMÄINEN ILTA
LA 12.8. klo 17 alkaen (kirkossa vigilia, jonka jälkeen srk-salilla)

la 26.8. ikoni-ilta
pe-su 8.-10.9. Bartolomeoksen tapaaminen HKI
pe-su 15.-17.9. jatkis Muhoksella

la 23.9.
la 30.9. retki Vihannin tsasounan 35-vuotisjuhlavigiliaan, lähtö kirkolta klo 15.30  ilmoittaudu viestille isä Tuukalle etukäteen jotta saat paikan autossa (max 8)
la 7.10.
la 14.10.
la 21.10.
la 4.11.
la 11.11.
la 18.11.
la 2.12.
la 9.12.

isä Tuukka ja kanttori Leena
tuukka.rantanen@ort.fi ,044 5115 744
leena.lomu@ort.fi, 044 5115 748


KRISTINOPPILEIRI ELI KRIPARI KESÄLLÄ 2024
Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta järjestää vuonna 2009 syn­ty­neil­le nuorille kris­ti­nop­pi­lei­rin
7.–13.7.2024 Koortilan lei­ri­kes­kuk­ses­sa Mu­hok­sel­la (Koor­ti­lan­tie 30, 91500, Muhos).
Leiri alkaa sunnuntai-iltana 7.7. klo 18 ja päättyy lau­an­tai­na 13.7. klo 13. 
Pää­tös­li­tur­gia toi­mi­te­taan Oulun Pyhän Kol­mi­nai­suu­den ka­te­draa­lis­sa (Torikatu 74) sun­nun­tai­na 14.7. klo 10.
Kriparin ohjelmaan kuuluu or­to­dok­si­suu­teen tutus­tu­mis­ta, ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia, kes­kus­te­lua ryhmissä, leikkejä ja pelailua sekä mukavaa yh­des­sä­oloa.

Kripari järjesteään seurakunnan alueella ainakin myös Kainuussa, voit olla yhteydessä siitä Kainuun kappeliseurakuntaan. Lapin kappeliseurakunnan alueen leiristä voit kysyä myös paikan päältä, nämä tiedot päivittyvät syksyn aikana.

Oulun alueen kriparin il­moit­tau­tu­mi­nen on käynnissä nyt, muista varata paikkasi ajoissa: p, 044 5115 744, tuukka.rantanen@ort.fi


LASTEN PÄIVÄLEIRI OULUSSA KESÄKUUSSA 2024

Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta järjestää päi­vä­lei­rin ala­kou­lui­käi­sil­le lapsille (7–13v.) ma-pe 3.-7.6.2024 Oulun seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Torikatu 74).
Päivän aikana leikitään, pelataan ja tehdään muuta mukavaa yhdessä sekä osal­lis­tu­taan lyhyisiin ru­kous­het­kiin ja ope­tus­tuo­kioi­hin.
Lei­ri­pap­pi­na toimii isä Tuukka Rantanen ja kant­to­ri­na Leena Lomu, lisäksi mukana on lei­rioh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen saaneita seu­ra­kun­nan nuoria. Lei­ri­päi­vien aikana osal­lis­tu­jil­le tarjotaan ateria ja välipala.
Leirin hinta on seu­ra­kun­nan jäsenille 25 euroa. Il­moit­tau­tu­mi­nen 20.5. mennessä
pohjoinen@ort.fi / 044 5115 741


OHJAAJAKSI LEIRILLE?
Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta hakee lasten ja nuorten leireille ohjaajia. Ohjaajan tulee olla vähintään 15-vuotias ja mie­lel­lään kris­ti­nop­pi­lei­rin käynyt.
Oh­jaa­jal­la tulee olla ONL:n lei­ri­noh­jaa­ja­kou­lu­tus tai kou­lu­tuk­seen tulee osal­lis­tua tämän kevään aikana.
Tietoja kou­lu­tuk­ses­ta saa ONL:n sivuilta: www.onl.fi sekä seu­ra­kun­nas­ta. Seu­ra­kun­ta maksaa en­sim­mäis­tä kertaa kurssille osal­lis­tu­vien osal­lis­tu­mis­mak­sun.
Ohjaajat valitaan en­sisi­jai­ses­ti Pohjois-Suomen or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan alueen ha­ki­jois­ta. Li­sä­tie­to­ja: tuukka.rantanen@ort.fi / 044 5115 744.
Va­paa­muo­toi­set ha­ke­muk­set 1.3.2024 mennessä säh­kö­pos­tit­se tuukka.rantanen@ort.fi 

HUOM! Lapin ja Kainuun kap­pe­li­seu­ra­kun­tien leirille haetaan alueiden omilta sivuilta.