POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

PÄÄTÖKSENTEKO

Oulun, Lapin ja Kajaanin seurakunnat liittyivät yhteen 1.1.2022 Pohjois-Suomen ortodoksiseksi seurakunnaksi, jossa on noin 4 500 jäsentä. Keskuspaikka on Oulu ja kirkkoherrana rovasti Marko Patronen. Lapin ja Kajaanin seurakunnat ovat osana Pohjois-Suomen seurakuntaa nimeltään Lapin kappeliseurakunta ja Kainuun kappeliseurakunta.
Yhdistymisen jälkeen tutut työntekijät ovat jatkaneet tehtävissään kaikilla alueilla.

Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontui 22.1.22 ensimmäistä kertaa Oulussa, ensin rukouspalvelukseen, sitten valtuuston kokoukseen ja koulutukseen.

Valtuustossa on jäseniä koko seurakunnan laajalta alueelta:
Tiina Hynninen-Lahdenperä
Jukka Jokiranta
Juha Suistio (1. vara pj.)
Anita Valkama
Seppo Pyy
Santeri Keränen
Maija Hakala
Hanna-Maaria Kiprianoff (2. vara pj.)
Pia-Kaisa Tuukkanen
Meeri Ylinampa
Sakari Hukkanen (puheenjohtaja)
Susanna Myrskykari
Matti Tikkunen 
Ulla Kyllönen
Eeva Pulkkinen
kirkkoherra Marko Patronen

Seu­ra­kun­nan­val­tuus­to on seu­ra­kun­nan ylin päättävä elin, jonka seu­ra­kun­ta­lai­set va­lit­se­vat neljän vuoden välein vaaleissa.

Valtuusto valitsee seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton, joka vastaa käytännön joh­ta­mi­ses­ta ja val­mis­te­lee asiat val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si.

Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton it­seoi­keu­tet­tu­ja jäseniä ovat kirk­ko­her­ra ja ka­te­draa­lin isän­nöit­si­jä.
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na toimii kirk­ko­her­ra, ja neuvoston apuna toimii erilaisia toi­mi­kun­tia ja työryhmiä.

Sekä valtuuston että neuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan näillä sivuilla niiden valmistuttua:


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 1/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 22.1.2022 klo 10 Oulun ortodoksisessa seurakuntasalissa (Torikatu 74, Oulu)
Asialista
Pöytäkirja
Oi­kai­su­vaa­ti­musosoi­tus

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 1/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 26.3.2022 Rovaniemellä
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 2/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 22.4.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 3/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 20.5.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 2/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 21.5.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 4/2022
Seu­ra­kun­nan­neu­vos­ton kokous 1.6.2022 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 3/2022
KOKOUSKUTSU
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 3. lakimääräinen kokous
Aika: sunnuntai 6.11.2022 klo 13.30
Paikka: Kajaanin ortodoksinen seurakuntasali, Väinämöisenkatu 29, Kajaani


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 5/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 22.9.2022 Teamsin välityksellä
Pöytäkirja


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 6/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton kokous 15.10.2022 Oulussa
Pöytäkirja


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 3/2022
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 3. lakimääräinen kokous 6.11.2022 klo 13.30, Kajaani
PÖYTÄKIRJA
OI­KAI­SU­VAA­TI­MUSOSOI­TUS

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 1/2023
Seu­ra­kun­nanneuvoston kokous 7.1.2023 Oulussa
Pöytäkirja

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 1/2023
KOKOUSKUTSU
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 1. lakimääräinen kokous

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 1/2023
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 1. lakimääräinen kokous 4.2.2023, Oulu
PÖYTÄKIRJA
OI­KAI­SU­VAA­TI­MUSOSOI­TUS


POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEURAKUNNANNEUVOSTO 1/2023
Seu­ra­kun­nan­neuvoston kokous 15.4.2023 Rovaniemellä
KOKOUSKUTSU
PÖYTÄKIRJA

POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA / SEU­RA­KUN­NAN­VAL­TUUS­TO 2/2023
KOKOUSKUTSU
Seu­ra­kun­nan­val­tuus­ton 2. lakimääräinen kokous Oulussa 6.5.2023
PÖYTÄKIRJA